۸ گام برای موفقیت در استارت‌آپ ویکند

گام اول: آماده سازی قبل از شروع استارت‌آپ ویکند، به سه مورد زیر توجه کنید: لیست تماس تهیه کنید: نام، آدرس ایمیل و تخصص افرادی که فکر می‌کنید برای در نظرسنجی‌های شما همکاری داشته باشند، تهیه کنید. در این زمینه با استفاده از گوگل اسپرد شیت می‌توانید این اطلاعات را در طول استارت‌آپ ویکند با …